ELV-Statistik 2015

ELV er en forkortelse for End-of-Life Vehicles og anvendes i hele EU som en fælles betegnelse for udtjente biler (bilskrot). Fra og med 2013 varetager DPA-System registrerings- og indberetningspligten i forbindelse med producentansvaret for importører af personbiler og varebiler.

I ELV-statistikken vises antallet (stk.) af biler, som importørerne har indberettet som indregistreret for første gang i indberetningsåret. Registrering og indberetning fordeles på kategorierne: Personbiler og varebiler.

Til sammenligning vises også antallet af skrottede biler, opgjort i forhold til antallet af udbetalte skrotningsgodtgørelser - disse tal kommer fra Miljøordning for Biler.


Sidst redigeret: 21. november 2016
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842