Tildeling af WEEE og bærbare batterier

DPA-System beregner hvert år den mængde udtjent elektrisk udstyr og bærbare batterier, som producenter eller disses kollektive ordninger skal indsamle fra husholdninger.

Elektronikaffald og bærbare batterier bliver afhentet på de kommunale indsamlingssteder/genbrugspladser, og sendes herefter til miljøbehandling på miljøgodkendte anlæg.

Mængden beregnes på grundlag af en forholdsmæssig andel af producenters og deres kollektive ordningers indberettede mængder. Beregningen og den praktiske udførelse benævnes samlet Tildelingsordningen.

Tildeling efter produkttype

På de kommunale indsamlingssteder sorteres eleltronikaffaldet i 7 fraktioner. Herunder fraktionen for bærbare batterier. Affaldsfraktionerne er stort set lig de kategorier som producenterne skal indplacere deres produkter i, når de foretager den lovpligtige registrering.

Tildelingsperiode

DPA-System meddeler årligt - med ikrafttræden den 1. september frem til 31. august- hvilke indsamlingssteder og fraktioner, de enkelte aktører har fået tildelt, herunder den geografiske fordeling.

Sidst redigeret: 01. oktober 2020

Relevant information:

Alle informationer, herunder kontaktoplysninger , type af opsamlingsmateriel og regionale indsamlingspladser er samlet i ét årligt dokument, som du kan printe eller sende til pladsfolk mv.:

"Tildelingen år
2020"


Du kan også søge i den årlige tildeling og se den geografiske fordeling på denne side 
og når du er logget ind som kommune eller kollektiv ordning.


Metode og beregning er samlet i dokumentet: 
"Procedurer for Tildelingsordningen - Beregningsmetode og tildelingskriterier"

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842