Tildeling af WEEE og bærbare batterier

DPA-System beregner hvert år den mængde udtjent elektrisk udstyr og bærbare batterier, som producenter eller disses kollektive ordninger skal indsamle fra husholdninger.

Elektronikaffald og bærbare batterier bliver afhentet på de kommunale indsamlingssteder/genbrugspladser, og sendes herefter til miljøbehandling på miljøgodkendte anlæg.

Mængden beregnes på grundlag af en forholdsmæssig andel af producenters og deres kollektive ordningers indberettede mængder. Beregningen og den praktiske udførelse benævnes samlet Tildelingsordningen.

Tildeling efter produkttype

På de kommunale indsamlingssteder sorteres eleltronikaffaldet i 7 fraktioner. Herunder fraktionen for bærbare batterier. Affaldsfraktionerne er stort set lig de kategorier som producenterne skal indplacere deres produkter i, når de foretager den lovpligtige registrering.

Tildelingsperiode

DPA-System meddeler årligt - med ikrafttræden den 1. september frem til 31. august- hvilke indsamlingssteder og fraktioner, de enkelte aktører har fået tildelt, herunder den geografiske fordeling.

Sidst redigeret: 16. juli 2020

Relevant information:

Metode og beregning er samlet i dokumentet: 
"Procedurer for Tildelingsordningen - Beregningsmetode og tildelingskriterier"

Den årlige tildeling og geografiske fordeling findes på denne side. Og er også at finde når du har logget ind.

Alle informationer herunder kontaktoplysninger vedr. den aktuelle tildeling er samlet i ét årligt dokument.

"Tildelingen år 2020"

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842