Gebyrer 2020 

Udover et éngangs-registreringsgebyr betaler virksomheden et årligt gebyr. Det årlige gebyr beregnes som en sats multipliceret med producentens solgte mængde i foregående kalenderår. 

Gebyret består af et generelt gebyr og et tillægsgebyr for beregning af tildelingen af udstyr til husholdninger. Gebyret vises derfor med en sats for udstyr til erhverv og en sats, som gælder udstyr til husholdningslignende brug. Det samme gælder for batterier hvor der er et generelt gebyr for industri- og bilbatterier og et ekstra tillæg for tildelingen af bærbare batterier.

Minimumsgebyr

Ved markedsførte mængder lig eller under en årligt beregnet vægtgrænse faktureres et minimumsgebyr på 250 kr.

 

Generel sats (Kr/ton)

Tildeling-
Tillæg
(Kr/ton)

Gebyr i alt

 (Kr/ton)

Minimums-
gebyr, hvis 

Markedsført mængde 
lig eller mindre end

Minimums-
gebyr


250 DKK

WEEE -Erhvervudstyr

31,20


 

31,20

8,013 ton

WEEE -
Hushold-udstyr 

31,20

+10,39

41,59

6,011 ton

BAT -Alle

 44,54  

44,54

5,613 ton

BAT - Bærbare*

44,54

+84,31

128,85

1,940 ton

ELV

1,53

 

1,53

163 stk. 

* Se også Betaling til SKAT for indsamling af bærbare batterier 

Sidst redigeret: 07. december 2020
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842