Gebyrer 2019

Udover et éngangs-registreringsgebyr betaler virksomheden et årligt gebyr. Det årlige gebyr beregnes som en sats multipliceret med producentens solgte mængde i foregående kalenderår. 

Gebyret består af et generelt gebyr og et tillægsgebyr for beregning af tildelingen af udstyr til husholdninger. Gebyret vises derfor med en sats for udstyr til erhverv og en sats som gælder udstyr til husholdningsbrug. 

Ved markedsførte mængder lig eller under en årligt beregnet vægtgrænse faktureres et minimumsgebyr.

Generel sats (Kr/ton)

Tildeling-
Tillæg
(Kr/ton)

Gebyr i alt

 (Kr/ton)

Minimums-
gebyr, hvis 

Vægtgrænse
=/<

Enhed

Minimums-
gebyr


250 DKK

WEEE -Erhverv

45,27

45,27

5,522

Ton

WEEE - Hushold

45,27

+14,55

59,82

4,179

Ton

BAT - Alle

 

56,06

4,460

Ton

BAT - Bærbare*

56,06

+94,18

150,24

1,664

Ton

ELV

1,57

1,57

159

Stk

Sidst redigeret: 04. december 2019
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842