Nye kategorier og fraktioner - fra 10 til 7

Hidtil er elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) klassificeret og indberettet i 10 brancherettede kategorier. Fremover skal alt EEE klassificeres under en af de 6 kategorier, som angivet i WEEE-direktivet og vist herunder. De 6 nye kategorier er funderet i logistikken, som er forbundet med håndtering og behandling af udtjent elektronik. 

Forstå de nye kategorier

Både EEE og WEEE skal fremover indberettes til producentansvarsregistret og sorteres på de kommunale indsamlingssteder efter produkternes størrelse og/eller stof- og materialeegenskaber. Desuden er solceller i Danmark etableret som en ekstra kategori 7, udover de 6 direktivfastsatte kategorier.


Klik for at gennemgå de nye kategorier (Pdf-med links)

Sidst redigeret: 12. december 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842