Nye kategorier og fraktioner - fra 10 til 7

Hidtil er elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) klassificeret og indberettet i 10 brancherettede kategorier. Fremover skal alt EEE klassificeres under en af de 6 kategorier, som angivet i WEEE-direktivet og vist herunder. De 6 nye kategorier er funderet i logistikken, som er forbundet med håndtering og behandling af udtjent elektronik. 

Berører både producenter og kommuner

Både EEE og WEEE skal fremover indberettes til producentansvarsregistret og sorteres på de kommunale indsamlingssteder efter produkternes størrelse og/eller stof- og materialeegenskaber. Desuden er solceller i Danmark etableret som en ekstra kategori 7, udover de 6 direktivfastsatte kategorier.


Som det fremgår af tabellen er det nødvendigt at kende den ydre dimension på udstyret (og afgrænse produktgruppen it-og teleudstyr, jf. 6 - kun producenter!), hvilket kan give udfordringer for både producentansvarlige, kommuner og operatører. 

Tabel: Nye kategorier og fraktioner

Nye EE og WEEE-kategorier til producenters indberetning af mængder

Større eller mindre end

Fraktioner som der indsamles WEEE i på kommunale indsamlingssteder.

1. Udstyr til temperaturudveksling

2. Kølemøbler

2. Skærme, monitorer,
udstyr med skærm

> 100 cm²

4. Skærme

3. Lyskilder

5. Lyskilder

4. Stort udstyr

> 50 cm

1.a Stort udstyr (Hårde hvidevarer)
> 50 cm 1.b Mellemstort udstyr (Andet end hårde hvidevarer)

5. Småt udstyr

< 50 cm

3. Småt udstyr og småt
it-udstyr

6. Småt it- og telekommunikationsudstyr

< 50 cm

7. Fotovoltaiske paneler

6. Solcellepaneler
Sidst redigeret: 04. september 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842