Informations- og free-rider kampagne

DPA-System gennemfører hen over sommeren og efteråret 2019 to kampagner:

Den ene er en informationskampagne rettet mod offentlige indkøbere i stat, regioner og kommuner, samt rådgivende konsulentfirmaer. Formålet er at gøre både offentlige udbydere og tilbudsgivere opmærksom på reglerne om producentansvar ved udbud og indkøb af elektrisk og elektronisk udstyr og batterier.

Målrettet free-rider kampagne

Den anden er en regulær free-rider kampagne rettet mod en udvalgt branche, hvor en række virksomheder som ikke er registreret for producentansvar, bliver gjort opmærksom på registrerings- og indberetningspligten, såfremt de producerer eller importerer produkter, der virker ved strøm.

 
Læs brochuren og blive klogere på producentansvaret,
både hvis du køber eller hvis du sælger produkter,der virker ved strøm!

Sidst redigeret: 25. juni 2019
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  GLN:5790002305924  |  CVR: 29028842 | info@dpa-system.dk