Nyt i registret

Udover at have fået en make-over på brugergrænsefladen, er registrerings- og indberetningssystemet blevet ændret i trit med nye og kommende krav lovgivningen.

EU-kommissionen udsteder implementing acts

Delegerede retsakter kommer i en lind strøm fra EU-kommissionen i forbindelse med Unionens strategi om Cirkulær Økonomi. Retsakterne har status af forordning, hvilket betyder, at de skal implementeres direkte i tråd med lovteksten.

På EEE og WEEE området er der pt. to forordninger, som har det formål at harmonisere producenternes og importørernes format for registrering og indberetning på tværs af Europa. 

Det betyder, at registret hos DPA-System er ændret i tråd med forordningen. Ændringen skal og er foretaget direkte i henhold til lovteksten og betyder at producenterne fremadrettet skal registrere lidt flere oplysninger i registret end tidligere, bla. om man har distancesalg.

Minimumskrav til nationale producentansvarsordninger

Der ønskes fra EU-kommissionens side endvidere mere effektivitet i målopfyldelsen af producentansvaret. Derfor er der sat en række minimumskrav i rammelovgivningen til producenter og importører i medlemslandene, hvorunder ønske om harmonisering mellem alle producentansvarsområder er ét af dem.

Den danske implementering af minimumskravene har allerede været i høring. Da systemet alligevel skulle ombygges har DPA-System forsøgt at fremtidssikre indberetningsformatet og datakvaliteten så omkostningseffektivt som muligt.

Indberetningserklæring

For at leve op til minimumskravene om gennemsigtighed, harmonisering og kvalitetssikring af data, da skal alle producenter og importører, som er omfattet af producentansvar fra og med dette indberetningsår underskrive en indberetningserklæring, som afslutning på den årlige indberetning.

Dette gælder for alle produktområder, og også selv om man er med i en kollektiv ordning.

Sidst redigeret: 16. januar 2020

Nyt er:

Første indberetning på de nye EEE-produktkategorier som blev etableret i 2019.

Fortæl om din handelsform. Foretager du distancesalg?

ALLE skal logge ind mindst en gang og bekræfte den endelige indberetning også selv om du er medlem af en kollektiv ordning.

Indberetningserklæringen kan først tilgås, når alle data er indberettet af dig og/eller overført fra en kollektiv ordning eller fra SKAT.

Sælger du produkter der virker ved strøm?

DPA-registret skal nok hjælpe dig med, at huske din eller revisors attestering 

Om EU-retsakter

Minimumskrav i rammelovgivningen,
Kap. II, Art 8 og 8a

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842