Kontakt:

DPA-System og Miljøordning for Biler er samlet under ét tag

DPA-System overtog per 1. maj 2015 de eksisterende aktiviteter for Miljøordning For Biler (MFB), herunder de medarbejdere, der tidligere var beskæftiget med disse aktiviteter i regi af De Danske Bilimportører (DBI).

MFB skal undergå en forandring til et system, hvor en lang række af opgaverne bliver digitaliserede, således at brugerne fremover skal tilgå systemet via en internetportal med anvendelse af Nem-Id. Endvidere skal det digitaliserede system integreres op mod it-systemer hos bla. Politi og SKAT, med henblik på at lave kontrolopslag af f.eks. stelnumre.

Parallelt med digitaliseringsprocessen fortsætter medarbejderne driften af MFB i nye lokaler hos DPA-System. Derved er administration og drift af alle producentansvarsområderne –elektronik, batterier og biler samlet under et tag på Vesterbrogade, hvorfor alle henvendelser fremover skal rettes til:


DPA-System


DPA-System – Miljøordning for Biler

Henvendelser om producentansvarslovgivningen, herunder registrering og indberetning af elektrisk udstyr, batterier og biler.

Henvendelser om skrotningsattester og skrotningsgodtgørelse i forbindelse med ophugning af udtjente biler.

Telefon: 3915 5161

E-mail: info@dpa-system.dk

Web: www.dpa-system.dk

Telefon: 3915 5161

E-mail: mfbinfo@dpa-system.dk

Web: www.bilordning.dk


   

Sidst redigeret: 29. april 2020

Mere information:

DPA-System
Vesterbrogade 6D, 4.
DK-1620 København V.

Telefontid:
Man.- Fre. kl 9 - 13.30


Betalingsoplysninger

Dansk Producentansvarsystem

CVR: DK29028842 

Bank: Danske Bank, Holmens Kanal 2, 1090 København K

Konto: 4183-3001879154

IBAN: DK7630003001879154

SWIFT: DABADKKK

Betalingsfrist: 14. dageRelevante myndigheder:

Miljøministeriet: www.mfvm.dk  

Miljøstyrelsen: www.mst.dk  

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842