Søg dokumenter


 


Viser 13 af 13 resultater

Årlig ”WEEE Statistik ”, som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner har indberettet i forbindelse med producentansvaret (indsamlingssteder, markedsførte-, indsamlede/tilbagetagne og behandlede mængder). Data sammenholdes med EU-målsætningerne om indsamlingsprocent og genanvendelse i lovgivningen. Data indberettes til EU-kommissionen. Dette er den 2. WEEE-statistik .
Dokumentserie : Statistik
Udgiver : WEEE-System
År : 2008
Årlig ”WEEE Statistik ”, som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner har indberettet i forbindelse med producentansvaret (indsamlingssteder, markedsførte-, indsamlede/tilbagetagne og behandlede mængder). Data sammenholdes med EU-målsætningerne om indsamlingsprocent og genanvendelse i lovgivningen. Data indberettes til EU-kommissionen. Dette er den 1. WEEE-statistik .
Dokumentserie : Statistik
Udgiver : WEEE-System
År : 2007
DPA-System udarbejder årligt ”WEEE og BAT Statistik ”, som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner har indberettet i forbindelse med producentansvaret (indsamlingssteder, markedsførte-, indsamlede/tilbagetagne og behandlede mængder). Data sammenholdes med EU-målsætningerne om indsamlingsprocent og genanvendelse i lovgivningen. Data indberettes til EU-kommissionen. Dette er den 3. WEEE-statistik . incl. forløbige data fra batteriindberetninger.
Dokumentserie : Statistik
Udgiver : DPA-System
År : 2009
DPA-System udarbejder årligt ”WEEE og BAT Statistik ”, som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner indberetter i forbindelse med producentansvaret. Data sammenholdes med målsæt-ningerne i EU lovgivningen og indberettes til EU kommissionen. Statistikken indeholder endvidere indsamlede mængder elskrot og bærbare batterier pr. kommune og pr. indbygger. Dette er den 6. statistik over markedsførte, indsamlede og behandlede mængder af elektrisk og elektronisk udstyr og batterier.
Dokumentserie : Statistik
Udgiver : DPA-System
År : 2012
DPA-System udarbejder årligt ”WEEE og BAT Statistik ”, som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner har indberettet i forbindelse med producentansvaret. Data sammenholdes med målsætningerne i EU lovgivningen. Denne statistik indeholder for 1. gang realiserede markedsførte mængder for batterier samt indsamlede mængder batterier pr. kommune. Statistik data indberettes til EU-kommissionen . Dette er den 4. WEEE-statistik .
Dokumentserie : Statistik
Udgiver : DPA-System
År : 2010
DPA-System udarbejder årligt ”WEEE og BAT Statistik ”, som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner har indberettet i forbindelse med producentansvaret. Data sammenholdes med målsætningerne i EU lovgivningen. Denne statistik indeholder for 1. gang indsamlede mængder elskrot pr. fraktion pr. kommune. Statistikdata indberettes til EU-kommissionen . Dette er den 5. statistik for markedsførte, indsamlede og behandlede mængder af elektrisk og elektronisk udstyr og batterier.
Dokumentserie : Statistik
Udgiver : DPA-System
År : 2011
DPA-System udarbejder årligt ”WEEE og BAT Statistik ”, som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner indberetter i forbindelse med producentansvaret. Data sammenholdes med målsæt-ningerne i EU lovgivningen og indberettes til EU kommissionen. Statistikken indeholder endvidere indsamlede mængder elskrot og bærbare batterier pr. kommune og pr. indbygger. Dette er den 7. statistik over markedsførte, indsamlede og behandlede mængder af elektrisk og elektronisk udstyr og batterier.
Dokumentserie : Statistik
Udgiver : DPA-System
År : 2013
DPA-System udarbejder årligt ”WEEE, BAT og ELV Statistik ”, som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner indberetter i forbindelse med producentansvaret. Data sammenholdes med målsæt-ningerne i EU lovgivningen. Statistikken indeholder endvidere indsamlede mængder elskrot og bærbare batterier pr. kommune og pr. indbygger. Dette er den 8. statistik over markedsførte, indsamlede og behandlede mængder af elektrisk og elektronisk udstyr og batterier.
Dokumentserie : Statistik
Udgiver : DPA-System
År : 2014
DPA-System udarbejder årligt ”WEEE, BAT og ELV Statistik ”, som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner indberetter i forbindelse med producentansvaret. Data sammenholdes med målsæt-ningerne i EU lovgivningen. Statistikken indeholder endvidere indsamlede mængder elskrot og bærbare batterier pr. kommune og pr. indbygger, og antallet af importerede biler. Dette er den 9. statistik over markedsførte, indsamlede og behandlede mængder af elektrisk og elektronisk udstyr.
Dokumentserie : Statistik
Udgiver : DPA-System
År : 2015
Powerpoint præsentation af EU's overordnede miljøpolitik og miljømål. Gennemgang med fokus på Danmarks implementering af producentansvarslovgivningenl, herunder aktører og omverdensmodel og statistik .
...
Dokumentserie : DPA-publikationer
Udgiver : DPA-System
År : 2015
I nyhedsbrevet som udkom 1. oktober 2013 kan du læse om den årlige WEEE, BAT og ELV Statistik som viser fald i de indsamlede mængder, EU-kommissionens FAQ til de nye WEEE-direktiv (WEEE) samt krav til datakvalitet, herunder afrapporteringen til MST vedr. revisorerklæringer for dataåret 2012.
Dokumentserie : Nyhedsbrev
Udgiver : DPA-System
År : 2013
Miljøstyrelsens og Erhvervs- og vækstministeriets igangsatte projekter for optimering af indsamling
og genanvendelse af elektronikaffald
Dokumentserie : Nyhedsbrev
Udgiver : DPA-System
År : 2012
Hvorfor indberetningspligt?
Dokumentserie : DPA-publikationer
Udgiver : DPA-System
År : 2017

Søgeresultater fra simpel søgning

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  CVR: 29028842 | info@dpa-system.dk