WEEE Direktivets baggrund og formål.

I dette dokument beskrives baggrunden for og formålet med EU’s WEEE Direktiv som indførte producentansvar for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr i Danmark i april 2006. Der redegøres for miljøhensyn, indsamlingsmål, krav til genanvendelse og målsætninger, samt produktdesign og ressourceforbrug og -optimering.
DPA-publikationer
DPA-System
2018
Sidst redigeret: 11. februar 2020
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842