Bekendtgørelse nr. 148 af 8. februar 2018 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Gældende bekendtgørelse om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr, tidligere benævnt elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Implementerer 2. del af det reviderede WEEE-direktiv (WEEE2)

Link til retsinformation

eller tryk på Hent Dokument (pdf)

Lovgivning
DPA-System
2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  GLN:5790002305924  |  CVR: 29028842 | info@dpa-system.dk