BEK nr 618 af 28/05/2018 om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler

Gældende bekendtgørelse om opkrævning og udbetaling af skrotningsgodtgørelse ved ophygning af biler, herunder procedurer for dispensationsansøgninger.
(Bilskrot-bekendtgørelsen)
Lovgivning
DPA-System
2018
Sidst redigeret: 16. februar 2016
DPA-System |Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842