Bekendtgørelse af lov nr 867 af 03/07/2015 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler

Lovbekendtgørelse vedr. producentansvar for udtjente biler
Lovgivning
DPA-System
2015
Sidst redigeret: 16. februar 2016
DPA-System |Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842