Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr 1121 af 03/09/2018 (Miljøbeskyttelsesloven)

Hovedlov forkortet MBL. I denne er det især §9 der omhandler rammereglerne om producentansvar.

Link til retsinformations hjemmeside:

LBK nr 1121 af 03/09/2018 Gældende
(Miljøbeskyttelsesloven)

Lovgivning
DPA-System
2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  GLN:5790002305924  |  CVR: 29028842 | info@dpa-system.dk