Afgrænsning af begrebet producent / importør (WEEE)

Dokumentet beskriver hvordan producentbegrebet og importørbegrebet defineres, og hvorledes kan kan afgøre, om man har producentansvar i Danmark. I dokumentet redegøres for, hvad der menes med" første omsætningsled", samt hvornår udenlandske virksomheder kan registrere sig, herunder anvendelse af en bemyndiget repræsentant (BR).

 Se illustration af, hvem der skal foretage registrering

DPA-vejledninger
DPA-System
2017
Sidst redigeret: 11. februar 2020
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842