KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/290 af 19. februar 2019 om fastlæggelse af registrerings- og rapporteringsformatet for producenter af elektrisk og elektronisk udstyr til registret

EU-forordning der skal sikre harmonisering af medlemsstaternes praksis med hensyn til registrering og rapportering jf. producentansvaret. Angiver det registrerings- og rapporteringsformat som skal anvendes af alle producenter og alle nationale producentansvarsregistre i forbindelse med producenter og importørers indberetning af markedsførte, indsamlede og behandlede mængder af elektroniske produkter.

EU-Kommissionens lovdatabase: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.048.01.0006.01.ENG&toc=OJ:L:2019:048:TOC

Lovgivning
DPA-System
2019
Sidst redigeret: 11. februar 2020
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842