Søg dokumenter


 


Viser 10 af 10 resultater

DPA-System udarbejder årligt ”WEEE, BAT og ELV Statistik”, som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner indberetter i forbindelse med producentansvaret. Data sammenholdes med målsæt-ningerne i EU lovgivningen. Statistikken indeholder endvidere indsamlede mængder elskrot og bærbare batterier pr. kommune og pr. indbygger, og antallet af importerede biler. Dette er den 9. statistik over markedsførte, indsamlede og behandlede mængder af elektrisk og elektronisk udstyr.
Dokumentserie : Statistik
Udgiver : DPA-System
År : 2015
DPA-System udarbejder årligt ”WEEE, BAT og ELV Statistik”, som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner indberetter i forbindelse med producentansvaret. Data sammenholdes med målsæt-ningerne i EU lovgivningen. Statistikken indeholder endvidere indsamlede mængder elskrot og bærbare batterier pr. kommune og pr. indbygger. Dette er den 8. statistik over markedsførte, indsamlede og behandlede mængder af elektrisk og elektronisk udstyr og batterier.
Dokumentserie : Statistik
Udgiver : DPA-System
År : 2014
Dette excell-ark indeholder 2 ark: Det ene viser kommunernes indsamling af elektronikaffald og batterier i 2012 og det andet udviklingen i kommunernes indsamling 2011 og 2012. Publiceret i DPA-Systems Nyhedsbrev nr. 1, 2013
Dokumentserie : Statistik
Udgiver : DPA-System
År : 2013
DPA-System udarbejder årligt ”WEEE og BAT Statistik”, som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner indberetter i forbindelse med producentansvaret. Data sammenholdes med målsæt-ningerne i EU lovgivningen og indberettes til EU kommissionen. Statistikken indeholder endvidere indsamlede mængder elskrot og bærbare batterier pr. kommune og pr. indbygger. Dette er den 7. statistik over markedsførte, indsamlede og behandlede mængder af elektrisk og elektronisk udstyr og batterier.
Dokumentserie : Statistik
Udgiver : DPA-System
År : 2013
DPA-System udarbejder årligt ”WEEE og BAT Statistik”, som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner indberetter i forbindelse med producentansvaret. Data sammenholdes med målsæt-ningerne i EU lovgivningen og indberettes til EU kommissionen. Statistikken indeholder endvidere indsamlede mængder elskrot og bærbare batterier pr. kommune og pr. indbygger. Dette er den 6. statistik over markedsførte, indsamlede og behandlede mængder af elektrisk og elektronisk udstyr og batterier.
Dokumentserie : Statistik
Udgiver : DPA-System
År : 2012
DPA-System udarbejder årligt ”WEEE og BAT Statistik”, som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner har indberettet i forbindelse med producentansvaret. Data sammenholdes med målsætningerne i EU lovgivningen. Denne statistik indeholder for 1. gang indsamlede mængder elskrot pr. fraktion pr. kommune. Statistikdata indberettes til EU-kommissionen . Dette er den 5. statistik for markedsførte, indsamlede og behandlede mængder af elektrisk og elektronisk udstyr og batterier.
Dokumentserie : Statistik
Udgiver : DPA-System
År : 2011
DPA-System udarbejder årligt ”WEEE og BAT Statistik”, som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner har indberettet i forbindelse med producentansvaret. Data sammenholdes med målsætningerne i EU lovgivningen. Denne statistik indeholder for 1. gang realiserede markedsførte mængder for batterier samt indsamlede mængder batterier pr. kommune. Statistik data indberettes til EU-kommissionen . Dette er den 4. WEEE-statistik.
Dokumentserie : Statistik
Udgiver : DPA-System
År : 2010
DPA-System udarbejder årligt ”WEEE og BAT Statistik”, som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner har indberettet i forbindelse med producentansvaret (indsamlingssteder, markedsførte-, indsamlede/tilbagetagne og behandlede mængder). Data sammenholdes med EU-målsætningerne om indsamlingsprocent og genanvendelse i lovgivningen. Data indberettes til EU-kommissionen. Dette er den 3. WEEE-statistik. incl. forløbige data fra batteriindberetninger.
Dokumentserie : Statistik
Udgiver : DPA-System
År : 2009
Årlig ”WEEE Statistik”, som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner har indberettet i forbindelse med producentansvaret (indsamlingssteder, markedsførte-, indsamlede/tilbagetagne og behandlede mængder). Data sammenholdes med EU-målsætningerne om indsamlingsprocent og genanvendelse i lovgivningen. Data indberettes til EU-kommissionen. Dette er den 2. WEEE-statistik.
Dokumentserie : Statistik
Udgiver : WEEE-System
År : 2008
Årlig ”WEEE Statistik”, som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner har indberettet i forbindelse med producentansvaret (indsamlingssteder, markedsførte-, indsamlede/tilbagetagne og behandlede mængder). Data sammenholdes med EU-målsætningerne om indsamlingsprocent og genanvendelse i lovgivningen. Data indberettes til EU-kommissionen. Dette er den 1. WEEE-statistik.
Dokumentserie : Statistik
Udgiver : WEEE-System
År : 2007
Sidst redigeret: 11. februar 2020
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842