Mærkning

Piktogram

Producenter og importører af batterier og akkumulatorer skal, nøjagtigt som producenter/importører af elektronisk udstyr, mærke deres produkter med et piktogram (skraldespand med kryds over). Mærket indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindelig dagrenovation og skal behandles særskilt.

Indhold af tungmetal

Alle batterier og akkumulatorer med tungmetalindhold over visse grænseværdier skal mærkes med den kemiske betegnelse for henholdsvis kviksølv (Hg), cadmium (Cd) og bly (Pb).

Kapacitetsmærkning

Formålet med kapacitetsmærkningen er at gøre det lettere at vælge det rette batteri til et givent behov, og dermed reducere mængden af udtjentebatterier pga. batteriets øgede levetid. Genopladelige batterier skal kapacitetsmærkes senest maj 2012.

I salgs- og informationsmateriale skal det bl.a. fremgå, hvilken betydning piktogrammet med den overkrydsede skraldespand har, og hvor forbrugeren kan komme af med det/de udtjente batterier og akkumulatorer.

Sidst redigeret: 23. december 2011
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1780 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:57900023059245924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 2902 8842