Individuelle ordninger

Producenter og importører kan vælge at varetage deres producentansvar individuelt. Dette indebærer navnlig, at virksomheden selv skal:

  • registrere sig direkte hos DPA-System
  • foranstalte afhentning af udtjente batterier/akkumulatorer og særskilt håndtering hos en oparbejder på egen hånd
  • foretage årlige mængdeindberetninger direkte til DPA-System.

Kravene til individuelle ordninger er de samme som for de kollektive ordninger, dog har kollektive ordninger i kraft af deres størrelse visse muligheder for administrative lettelser som f.eks. returlogistik og dataoverførsel.

Bemærk at individuelle ordninger selv skal etablere systemer til tilbagetagning af udtjente batterier og akkumulatorer på lige fod med kollektive ordninger.

Etablering af tilbagetagningssystemer er en administrativ, logistisk og kommunikationsmæssig tung opgave. Derfor anbefaler DPA-System, at producenter og importører, der sælger bærbare batterier og akkumulatorer, tilmelder sig en kollektiv ordning.

Skift mellem producentordninger

Producenter og importører kan skifte mellem ordninger: fra kollektiv til kollektiv og fra individuel til kollektiv eller vice versa. Skift af ordning har virkning for både producenten og de involverede ordninger. Bl.a. er der forskellige konsekvenser for ansvar og økonomi alt efter, hvilket tidspunkt på året, skiftet foregår.

Sidst redigeret: 13. januar 2011
DPA-System |Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842