Gebyrer

Alle registrerede producenter og importører betaler årligt gebyr til administration af DPA-System.

Gebyrsatserne for DPA-Systems administrative opgaver bliver hvert år fastsat og godkendt af DPA-Systems bestyrelse og af Miljøministeren. Gebyrsatserne baserer sig på de markedsførte mængder, som årligt skal indberettes til DPA-System. (Undtaget markedsførte mængder af bærbare batterier, som indberettes til Skattestyrelsen, og derefter overføres til DPA-System)

Da DPA-System anvender de indberettede mængdedata uden yderligere kommunikation med producenten, er det vigtigt, at tallene er korrekte på indberetningstidspunktet.

Registreringsgebyr

En registrering i producentregistret medfører et engangsgebyr på 1000 DKK. Hvis producenten eller importøren allerede er registreret i DPA-Systems register for elektrisk udstyr, er registreringsgebyret for batterier og akkumulatorer 500 DKK.

DPA-System fakturerer gebyret for registrering umiddelbart efter godkendelse af registreringen.

Mængdebaserede gebyrer

Virksomhedens årlige gebyr beregnes som en sats multipliceret med producentens solgte mængde i foregående kalenderår. 

Gebyret består af et generelt gebyr og et tillægsgebyr for beregning af tildelingen af bærbare batterier. Gebyret vises derfor med en sats for industri-og bilbatterier og en sats som gælder bærbare batterier. 

Ved markedsførte mængder lig eller under en angiven vægtgrænse faktureres et minimumsgebyr på 250 DKK.

Sidst redigeret: 01. oktober 2019

Mere information:

Læs mere om Gebyrer til DPA-System

Betingelser for gebyrindbetaling og fakturering

Vejledning om betalingsanvisning

Gebyrsatser i 2018

DKK pr ton
BAT generelt   42,72
tillæg for bærbare batterier

+79,69

 = 122,41


Vægtgrænser for minimumsgebyr 2018

Industri- og bilbatterier Hvis <5,9 ton 250 DKK 
Bærbare batterier

Hvis <2,1 ton
250 DKK

Læs om indberetning for bærbare batterier til Skattestyrelsen


 

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  GLN:5790002305924  |  CVR: 29028842 | info@dpa-system.dk