Årlig indberetning

Årlige indberetning til DPA-System skal ske i
perioden 1. januar - 31. marts.

Hvert år i perioden 1. januar - 31. marts skal producenter og importører, der allerede er registreret i DPA-Systems producentregister, indberette markedsførte, tilbagetagne og behandlede mængder i kg for det foregående kalenderår. Reglerne for indberetningen er bl.a. afhængig af, om der er tale om bærbare batterier eller industri- og bilbatterier og -akkumulatorer.

Producenter og importører der har markedsført bærbare batterier og akkumulatorer skal hvert år i perioden 1. januar - 15. februar oplyse det foregående års markedsførte mængder til Skattestyrelsen som en punktafgift.

Formål med årlig indberetning

Det overordnede formål med indberetningen til DPA-System er at give Miljøstyrelsen mulighed for at kortlægge affaldsstrømmene for batterier og akkumulatorer. Samtidig bruges de indberettede tal  til at undersøge, om EU-målsætningen for genvinding af udtjente batterier og akkumulatorer bliver overholdt.

Formålet med indberetningen og indbetalingen til Skattestyrelsen er at dække kommunernes omkostninger i forbindelse med at indsamle bærbare batterier og akkumulatorer fra borgerne.

Sidst redigeret: 01. oktober 2019

Mere information:

Vejledning til Årlig indberetning til DPA-System

Betalingspligt til Skattestyrelsen

Definition af vægt i forbindelse med indberetning af markedsførte mængder: 

Vægten opgøres altid i hele kg, som vægten af hele produktet (færdigvaren) i den form den markedsføres til køberen, ekskl. transportemballage, brugsanvisninger og manualer.

Hvis batteriet er indbygget i andet elektrisk udstyr opgøres kun vægten af batteriet. For de batterier som indeholder væske (elektrolyt) opgøres vægten inkl. væske.

Hvad bruges indberetningen til?

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842