Gebyrer

Alle registrerede producenter og importører betaler årligt gebyr til administration af DPA-System.

Gebyrsatserne for DPA-Systems administrative opgaver bliver hvert år fastsat og godkendt af DPA-Systems bestyrelse og af Miljøministeren. Gebyrsatserne baserer sig på de markedsførte mængder, som årligt skal indberettes til DPA-System. (Undtaget markedsførte mængder af bærbare batterier, som indberettes til SKAT, og derefter overføres til DPA-System)

Da DPA-System anvender de indberettede mængdedata uden yderligere kommunikation med producenten, er det vigtigt, at tallene er korrekte på indberetningstidspunktet.

Registreringsgebyr

En registrering i producentregistret medfører et engangsgebyr på 1000 DKK. Hvis producenten eller importøren allerede er registreret i DPA-Systems register for elektrisk udstyr, er registreringsgebyret for batterier og akkumulatorer 500 DKK.

DPA-System fakturerer gebyret for registrering umiddelbart efter godkendelse af registreringen.

Mængdebaserede gebyrer

Gebyret beregnes årligt på baggrund af de indberettede markedsførte mængder, som producenter eller deres kollektive ordninger indberetter til hhv. SKAT og DPA-System.

Fra år 2013 har DPA-System skiftet enhed ved visning af årets gebyrer. Således er gebyrerne nu pr. ton og ikke som hidtil i kilo. Ændringen i metoden skyldes, at anvendelse de gængse afrundingsregler ville betyde, at gebyret enten ville blive for højt eller for lavt, hvis der blev rundet op eller ned på øresatsen i kg.

Sidst redigeret: 09. august 2017

Mere information:

Læs mere om Gebyrer til DPA-System

Betingelser for gebyrindbetaling og fakturering

Vejledning om betalingsanvisning

Gebyrsatser i 2017

Gebyr  BAT Pr. kg (DKK) Pr. ton (DKK)
Industri-og bilbatterier 0,0304 30,04
Bærbare - tillæg (+0,0558) = 0,0858 (+55,80) = 85,84

Vægtgrænser for minimumsgebyr 2017

Industri- og bilbatterier 250 DKK hvis >8,3 ton
Bærbare batterier 250 DKK hvis >2,9 ton

Læs om indberetning og betaling for bærbare batterier til SKAT


 

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842