Revisorer

Producenter og importører som markedsfører elektrisk udstyr rettet mod slutbrugere i husholdninger skal i forbindelse med deres årlige mængde indberetning fremsende en revisorerklæring som påtegner de markedsførte mængder.

Dette er IKKE tilfældet hvad angår mængdeindberetning af batterier. Indberetning af mængder for batterier skal således IKKE ledsages af en revisorerklæring.


 

Sidst redigeret: 17. december 2009
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842