Gebyrer

Alle registrerede producenter og importører betaler årligt gebyr til administration af DPA-System. Gebyrsatserne for DPA-Systems administrative opgaver bliver hvert år fastsat og godkendt af DPA-Systems bestyrelse og af Miljøministeren. Gebyrsatserne baserer sig på de markedsførte mængder, som årligt skal indberettes til DPA-System.

Registreringsgebyr

En registrering i producentregistret medfører et engangsgebyr på 1.000 DK. DPA-System fakturerer gebyret for registrering umiddelbart efter godkendelse af registreringen.

Mængdebaserede gebyrer

Virksomhedens årlige omkostning til DPA-System beregnes som en øresats multipliceret med producentens markedsførte mængde i foregående kalenderår. Øresatsen fastsættes som DPA-Systems budget divideret med seneste kalenderårs markedsførte mængde elektrisk udstyr i Danmark.

Fra år 2013 har DPA-System skiftet enhed ved visning af årets gebyrer. Således er gebyrerne nu pr. ton og ikke som hidtil i kilo. Ændringen i metoden skyldes, at anvendelse de gængse afrundingsregler ville betyde, at gebyret enten ville blive for højt eller for lavt, hvis der blev rundet op eller ned på øresatsen i kg.

Ved markedsførte mængder under 15,5 ton (erhvervsudstyr) eller under 12 ton (husholdningsudstyr) opkræves i 2013 et minimumsgebyr på 250 DKK.

Sidst redigeret: 01. juli 2013

Mere information:

Betingelser for gebyrindbetaling og fakturering


Gebyrsatser i 2013:

WEEE Pr. kg (DKK) Pr. ton (DKK)
Erhverv 0,01616 16,16
Hushold 0,02102 21,02

Læs mere om gebyrer til DPA-System

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1780 København V  |  Tel: (+45) 3377 9191  |  Fax: (+45) 3377 9100  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 2902 8842